Keresés
Close this search box.

Tudnivalók a logisztikai képzésről

A közlekedés és szállítmányozás ágazat 5 éves képzése a logisztikai technikusi képzés, amely érettségivel és technikus szintű szakképzettség megszerzésével zárul.

Mi a logisztika?

Tágabb értelemben a logisztika anyagok, információk és személyek mozgatásával, áramlásával foglalkozó tudomány. Ezen belül magában foglalja az útvonalak és módszerek tervezését, szervezését, irányítását és ellenőrzését is. A logisztikának komoly elméleti háttere van, de a tudományos fejtegetéseken túl jelentős hatása van a mindennapi, gyakorlati életünkre. Szűkebb értelemben a logisztika alatt az anyagmozgatás szervezését, irányítását és ellenőrzését értjük. A cél, hogy egyik helyről a másikra minél költséghatékonyabb, gyorsabb és biztonságosabb módon jusson el a termék.

Mit csinál a logisztikai technikus?

A logisztikai technikus feladata a logisztikai tevékenységek tervezése, lebonyolítása, a logisztikai rendszerrel kapcsolatos vezetői munka támogatása, valamint a szállítmányozási tevékenységgel kapcsolatban az áru továbbításához legalkalmasabb fuvarozási mód kiválasztása, szerződések megkötése, szükség szerint az útvonal megtervezése. Összehangolja az összetett fuvarozási tevékenységet és ellátja a szállítás során felmerülő raktározási, kezelési feladatokat is. A szakképesítéssel rendelkező logisztikus a következő tevékenységeket végezheti:

 • ellátja a rendelések, beszerzések, értékesítés lebonyolításához kapcsolódó feladatokat;
 • tervezési feladatokat végez az ellátási, készletezési, termelési folyamatokban;
 • kezeli a reklamációs eseteket;
 • elvégzi a raktár kezelésével és vezetésével kapcsolatos teendőket;
 • árutovábbítással kapcsolatos feladatokat végez;
 • nemzetközi szállítással, szállítmányozással kapcsolatos ügyintézői tevékenységet végez;
 • kapcsolatot tart a partnerekkel, ügyfelekkel akár idegen nyelven is;
 • kapcsolatot tart a különböző közlekedési hatóságokkal, szervezetekkel;
 • elkészíti a szállítmányozási szerződés tervezetét;
 • részt vesz a különböző fuvareszköz-, illetve árukárok kivizsgálásában, intézi a kárügyeket.

Milyen képességek szükségesek a képzés elvégzéséhez?

 • elemzőkészség,
 • döntésképesség,
 • kapcsolatteremtő- és fenntartó készség,
 • szorgalom,
 • felelősségtudat.

Mit fog tanulni, aki a képzésre jelentkezik?

A képzés részletes programterve itt olvasható: https://api.ikk.hu/storage/uploads/files/ptt_kozlekedes_logisztikai_technikus_2020pdf-1599123742258.pdf

A képzési és kimeneteli követelmények itt olvashatók: https://api.ikk.hu/storage/uploads/files/5_1041_15_06_logisztikai_technikus_kesz_alairtpdf-1664208547782.pdf

Milyen nyelveket tanulhat a logisztikai képzésen a tanuló?

A logisztikai képzésen tanulók két idegen nyelvet tanulnak. A diák első nyelvként a korábban tanult nyelvét viszi tovább, második nyelvként németet vagy angolt választhat. Ha valaki mindkét nyelvet tanulta korábban, akkor választhat, hogy melyiket szeretné első sávban, magasabb óraszámban tanulni. A nyelvi csoportok besorolásához a tanulók a beiratkozáskor nyelvi szintfelmérőt írnak.

Van-e gyakorlati képzés?

Az alapképzést követően a 11. évfolyamban 140 órás egybefüggő szakmai gyakorlatot kell teljesíteniük a tanulóknak. Célunk, hogy minden tanuló olyan külső gyakorlati képző helyen teljesítse a gyakorlatot, ahol naprakész, magas szakmai tudásra tehet szert. A gyakorlati képzésen együttműködési megállapodás alapján részt vevő tanuló az összefüggő szakmai gyakorlat időtartamára pénzbeli juttatásra jogosult.

Hogyan épül fel az 5 éves képzés?

A technikusképzés 5 éves. Az első 2 év ágazati ismereteket adó képzése után ágazati alapvizsgát kell tenniük a tanulóknak.

A tanuló a 11. évfolyamtól akár duális képzésben is folytathatja tanulmányait. Ebben az esetben a szakmai képzését az őt munkaszerződéssel foglalkoztató cég végzi. Ilyen esetben a képzés közben jövedelemhez jut a tanuló, ami magasabb összeg, mint a korábban alanyi jogon járó szakképzési ösztöndíj.

A technikumban négy kötelező közismereti tárgyból tesznek érettségit a diákok, amelyből az idegen nyelv 11. év végén lehet előrehozott. A 12. év végén magyar nyelv és irodalom, matematika és történelem, a 13. év végén pedig a technikusi szakképesítés szakmai vizsgája lesz az ötödik érettségi tárgy. A szakmai vizsga emelt szintű érettséginek számít.

A diák a 13. év végi sikeres vizsga után két végzettséget igazoló bizonyítványt kap. Kézhez kapja az érettségi bizonyítványát, és a technikusi végzettségét igazoló oklevelét. A technikumban megszerzett tudás megteremti a lehetőségét, hogy a jó eredménnyel végzettek a szakmai vizsgájuk eredményének figyelembevételével továbbtanulhassanak a felsőoktatásban azonos ágazaton belül.

Right Menu Icon