Keresés
Close this search box.
Digitális környezet
Innovatív módszerek
Piacképes szaktudás
21. századi épület
21. századi tanárok
Magas szintű nyelvtanítás

Vizsgák

Osztályozó vizsga: a félévi és év végi osztályzatok megállapításához szükséges vizsga. Akkor van rá szükség, ha a tanuló

  • a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól felmentést kapott,
  • a tanulmányi követelményeket az előírtnál rövidebb idő alatt szeretné teljesíteni,
  • a jogszabályban meghatározott időnél többet mulasztott,
  • előrehozott érettségi vizsgát szeretne tenni, félévi és év végi osztályzatai másként nem állapíthatók meg.

Különbözeti vizsga: ha a tanuló másik iskolában szeretné folytatni tanulmányait, akkor a fogadó intézményben különbözeti vizsgát tehet.

Pótlóvizsga: ha a tanuló a vizsgáról neki fel nem róható okból elkésik, távol marad, vagy a megkezdett vizsgáról engedéllyel távozik, pótlóvizsgát tehet.

Javítóvizsga: ha a vizsgázó a tanév végén elégtelen osztályzatot kapott, vagy az osztályozó/különbözeti vizsgáról számára felróható okból elkésett, távol maradt, engedély nélkül távozott, javítóvizsgát tehet.

Ágazati alapvizsga: állami vizsga, amely a tanulónak az adott ágazatban történő munkavégzéshez szükséges szakmai alaptudását és kompetenciáit országosan egységes eljárás keretében méri. A vizsgára a 10. évfolyam végén kerül sor a technikumi osztályokban, ezt követően kezdődik a szakmaspecifikus oktatás.

Érettségi vizsga: a középiskolai tanulmányok lezárásaként a tanulók közép- vagy emelt szintű érettségi vizsgát tesznek kötelezően magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem és idegen nyelv tantárgyakból. A technikumi tanulók 5. érettségi tárgya az emelt szintű szakmai érettségi. A gimnáziumi képzés esetén az 5. érettségi tárgy választható.
A vizsgák részletes szabályozása itt olvasható. 

További szakok

Kapcsolat

Biatorbágyi Innovatív Technikum és Gimnázium

2060 Bicske, Kossuth tér 3. (2023-ig a Vajda János Technikum épületében)

OM azonosító: 910018

kapcsolat@bit-edu.hu

Right Menu Icon