Gyakran ismételt kérdések

Olyan tankönyveket választottunk, melyek jó része digitálisan is elérhető. Ezek nagy előnye, hogy az online felületen keresztül a feladatok megoldására azonnali visszajelzést küldhetnek tanáraink, hatékonyabbá és gördülékenyebbé téve a napi munkát. Nem beszélve arról, hogy diákjainknak nem kell mázsás iskolatáskát cipelniük nap mint nap. 

Tanulóink az iskolában (is) laptopot használnak. A digitális eszközök lehetővé teszik, hogy rugalmasan tudjunk alkalmazkodni a diákok egyéni képességeihez, fejlesztési szükségleteihez, előrehaladásának üteméhez. Ezeknek az eszközöknek a használata erőteljes motivációs hatással is bír. De éppen ennyire fontosnak tartjuk az offline tapasztalat- és élményszerzést is.  Ezért tudatosan tervezünk “laptopmentes” tanulási szakaszokat is.

Azok a tanulóink, akik már rendelkeznek laptoppal, saját eszközüket használják. Ha a családok szeretnének gyermeküknek laptopot beszerezni, erre ajánlásokat teszünk, valamint közreműködünk a beszerzésben a kedvezőbb árak elérése érdekében. Azoknak a tanulóinknak, akiknek nincs módjuk saját eszköz beszerzésére, az iskola kölcsön eszközt biztosít. 

A hagyományos értékelési módszerek mellett innovatív értékelési módszereket is használunk. Ez azt jelenti, hogy a tanuló gyakran kap objektív, részletes (szöveges) visszajelzést, amely segíti őt abban, hogy kitűzött céljaihoz mérten a saját tanulását “kézben tartsa”.  Visszajelzéseink során mindig figyelembe vesszük a tanulót magát, a tanulásba befektetett munkáját és az önmagához képest elért fejlődését. A hibázást a tanulás természetes részének tekintjük, ezért nem büntetjük rossz jegyekkel. Nem alkalmazunk váratlan számonkéréseket sem.  Az objektív és a tanulóhoz szabott értékelést együttesen egy olyan pontrendszerben érvényesítjük, amely játékos formájával motivál a tanulásra.

Célunk, hogy tanulóink magas szintű nyelvtudást szerezzenek (angol és német nyelvekből.) Kiemelt szerepet szánunk a beszédfejlesztésnek: törekszünk arra, hogy tanulóink életszerű szituációkon, párbeszédeken, írásbeli feladatokon keresztül fejlődjenek. Nemzetközi együttműködésekkel, tanulóink Erasmus programokban való részvételével, idegen nyelvű előadások szervezésével diákjaink idegen nyelvi környezetben is kipróbálhatják magukat! További idegen nyelvek bevezetését csak későbbre tervezzük.

Ha a tanulásszervezés szempontjából előnyös, akkor egy-egy tantárgy tanítása során a tanórákat összevonjuk. Erre elsősorban azért van szükség, mert a digitális eszközökkel támogatott tanórai projektek, valamint a tanulói együttműködésben, csoportmunkában végzett tevékenység akkor hatékony, ha van idő az alkotó folyamatot megszakítás nélkül elvégezni. Ezzel a módszerrel fontos tapasztalatokat, és főleg sikerélményt lehet szerezni, ami nagy lendületet ad a további tanulásnak. Lesznek olyan projektjeink is, amelyekben nem egyetlen tantárgy keretén belül, hanem tantárgyközi vagy komplex megközelítésben dolgozunk együtt több tanár közreműködésével.

A technikumi képzésben az érettségi vizsga mellett szakmát is szerezhetnek tanulóink, mely megkönnyíti a munkaerőpiacon való boldogulást, de a felsőoktatási tanulmányok folytatásához is biztos hátteret ad. A technikumi képzések 5 évesek, melyek 2 éves ágazati képzéssel indulnak. Az ágazati alapvizsgát követően a diákok duális képzésben vehetnek részt. Ez egy olyan szakképzési forma, amely során az intézményben, illetve a vállalatoknál folyó szakmai oktatás párhuzamosan, egymást kiegészítve történik. A diákok gyakorlatot, versenyképes tudást szerezhetnek. Nagy előnye továbbá, hogy a duális képzésben résztvevők havi 100-170 ezer forint közötti munkabérre számíthatnak. A technikumi osztályban tanulók már az első 2 évben is havi ösztöndíjban részesülnek, melynek összege 8-16 ezer Ft.

A technikumi egyesíti a gimnázium és a szakmatanulás előnyeit, azaz egyszerre lehet érettségit és szakmát szerezni az elvégzésével. A kötelező érettségi tárgyak oktatása (magyar, történelem, matematika, idegen nyelv) a gimnáziumival azonos tartalommal és óraszámban történik, az ötödik érettségi tárgy: szakmai tantárgy. A technikusi végzettség jelentős előnyt jelent a szakirányú felsőoktatási intézménybe való felvételinél is. 

Alapítványi iskolaként célkitűzésünk, hogy a BIT országos összehasonlításban is minden téren a legjobb minőséget kínálja diákjainak. Mindezt a családokat a lehető legkevésbé megterhelő hozzájárulás mellett.

  • A 2022/23-as tanévben nem kérünk hozzájárulást a családoktól.
  • A 2023/24-es tanévtől a havi hozzájárulás összege diákonként 15.000 Ft lesz.
  • Szociális rászorultság esetén a hozzájárulás mérsékelhető.

Az iskolaépület kivitelezési munkái várhatóan 2023. Ttavaszán fejeződnek be, így első tanévünket a bicskei Vajda János Technikumban indítjuk, az intézmény számunkra felújított 4 tantermében.  A BIT a jövő év tavaszán költözik be az új biatorbágyi épületbe.

Iskolánk fenntartója az Ökumenikus Segélyszervezet az Oktatásért Alapítvány, így az iskola nevelési programjában a minőségi oktatás mellett fontos szerepet kapnak majd olyan ökumenikus, keresztény alapértékek mint a szolidaritás, a közösség vagy a teremtésvédelem (a teremtett világ iránti felelősségvállalás).

Kapcsolat

Biatorbágyi Innovatív Technikum és Gimnázium

2060 Bicske, Kossuth tér 3. (2023-ig a Vajda János Technikum épületében)

OM azonosító: 910018

kapcsolat@bit-edu.hu

Right Menu Icon