Keresés
Close this search box.

Gyakran ismételt kérdések

Olyan tankönyveket választottunk, melyek jó része digitálisan is elérhető. Ezek nagy előnye, hogy az online felületen keresztül a feladatok megoldására azonnali visszajelzést küldhetnek tanáraink, hatékonyabbá és gördülékenyebbé téve a napi munkát. Nem beszélve arról, hogy diákjainknak nem kell mázsás iskolatáskát cipelniük nap mint nap. 

Tanulóink az iskolában (is) laptopot használnak. A digitális eszközök lehetővé teszik, hogy rugalmasan tudjunk alkalmazkodni a diákok egyéni képességeihez, fejlesztési szükségleteihez, előrehaladásának üteméhez. Ezeknek az eszközöknek a használata erőteljes motivációs hatással is bír. De éppen ennyire fontosnak tartjuk az offline tapasztalat- és élményszerzést is.  Ezért tudatosan tervezünk “laptopmentes” tanulási szakaszokat is.

Azok a tanulóink, akik már rendelkeznek laptoppal, saját eszközüket használják. Ha a családok szeretnének gyermeküknek laptopot beszerezni, erre ajánlásokat teszünk, valamint közreműködünk a beszerzésben a kedvezőbb árak elérése érdekében. Azoknak a tanulóinknak, akiknek nincs módjuk saját eszköz beszerzésére, az iskola kölcsön eszközt biztosít. 

A hagyományos értékelési módszerek mellett innovatív értékelési módszereket is használunk. Ez azt jelenti, hogy a tanuló gyakran kap objektív, részletes (szöveges) visszajelzést, amely segíti őt abban, hogy kitűzött céljaihoz mérten a saját tanulását “kézben tartsa”.  Visszajelzéseink során mindig figyelembe vesszük a tanulót magát, a tanulásba befektetett munkáját és az önmagához képest elért fejlődését. A hibázást a tanulás természetes részének tekintjük, ezért nem büntetjük rossz jegyekkel. Nem alkalmazunk váratlan számonkéréseket sem.  Az objektív és a tanulóhoz szabott értékelést együttesen egy olyan pontrendszerben érvényesítjük, amely játékos formájával motivál a tanulásra.

Célunk, hogy tanulóink magas szintű nyelvtudást szerezzenek (angol, német és spanyol nyelvekből.) Kiemelt szerepet szánunk a beszédfejlesztésnek: törekszünk arra, hogy tanulóink életszerű szituációkon, párbeszédeken, írásbeli feladatokon keresztül fejlődjenek. Nemzetközi együttműködésekkel, tanulóink Erasmus programokban való részvételével, idegen nyelvű előadások szervezésével diákjaink idegen nyelvi környezetben is kipróbálhatják magukat! 

Ha a tanulásszervezés szempontjából előnyös, akkor egy-egy tantárgy tanítása során a tanórákat összevonjuk. Erre elsősorban azért van szükség, mert a digitális eszközökkel támogatott tanórai projektek, valamint a tanulói együttműködésben, csoportmunkában végzett tevékenység akkor hatékony, ha van idő az alkotó folyamatot megszakítás nélkül elvégezni. Ezzel a módszerrel fontos tapasztalatokat, és főleg sikerélményt lehet szerezni, ami nagy lendületet ad a további tanulásnak. Lesznek olyan projektjeink is, amelyekben nem egyetlen tantárgy keretén belül, hanem tantárgyközi vagy komplex megközelítésben dolgozunk együtt több tanár közreműködésével.

A technikumi képzésben az érettségi vizsga mellett szakmát is szerezhetnek tanulóink, mely megkönnyíti a munkaerőpiacon való boldogulást, de a felsőoktatási tanulmányok folytatásához is biztos hátteret ad. A technikumi képzések 5 évesek, melyek 2 éves ágazati képzéssel indulnak. Az ágazati alapvizsgát követően a diákok duális képzésben vehetnek részt. Ez egy olyan szakképzési forma, amely során az intézményben, illetve a vállalatoknál folyó szakmai oktatás párhuzamosan, egymást kiegészítve történik. A diákok gyakorlatot, versenyképes tudást szerezhetnek. Nagy előnye továbbá, hogy a duális képzésben résztvevők havi 100-170 ezer forint közötti munkabérre számíthatnak. A technikumi osztályban tanulók már az első 2 évben is havi ösztöndíjban részesülnek, melynek összege 8-16 ezer Ft.

A technikumi egyesíti a gimnázium és a szakmatanulás előnyeit, azaz egyszerre lehet érettségit és szakmát szerezni az elvégzésével. A kötelező érettségi tárgyak oktatása (magyar, történelem, matematika, idegen nyelv) a gimnáziumival azonos tartalommal és óraszámban történik, az ötödik érettségi tárgy: szakmai tantárgy. A technikusi végzettség jelentős előnyt jelent a szakirányú felsőoktatási intézménybe való felvételinél is. 

Alapítványi iskolaként célkitűzésünk, hogy a BIT országos összehasonlításban is minden téren a legjobb minőséget kínálja diákjainak. Mindezt a családokat a lehető legkevésbé megterhelő hozzájárulás mellett.

  • A 2022/23-as tanévben nem kérünk hozzájárulást a családoktól.
  • A 2023/24-es tanévtől a havi hozzájárulás összege diákonként 18.000 Ft lesz az általános gimnáziumi és technikumi képzésben, 36.000 Ft lesz a két tanítási nyelvű képzésben.
  • Szociális rászorultság esetén a hozzájárulás mérsékelhető.

Az iskolaépület kivitelezési munkái várhatóan 2023. júniusában fejeződnek be, így első tanévünket a bicskei Vajda János Technikumban indítottuk, az intézmény számunkra felújított 4 tantermében. A BIT a 2023/24-es tanévet már az új biatorbágyi iskolaépületben kezdi meg.

Iskolánk fenntartója az Ökumenikus Segélyszervezet az Oktatásért Alapítvány, így az iskola nevelési programjában a minőségi oktatás mellett fontos szerepet kapnak majd olyan ökumenikus, keresztény alapértékek mint a szolidaritás, a közösség vagy a teremtésvédelem (a teremtett világ iránti felelősségvállalás).

Kapcsolat

Biatorbágyi Innovatív Technikum és Gimnázium

2060 Bicske, Kossuth tér 3. (2023-ig a Vajda János Technikum épületében)

OM azonosító: 910018

kapcsolat@bit-edu.hu

Right Menu Icon