Keresés
Close this search box.
Digitális környezet
Innovatív módszerek
Piacképes szaktudás
21. századi épület
21. századi tanárok
Magas szintű nyelvtanítás

Alapértékeink

Módszertani sokszínűség

Iskolánk egyik fontos feladata, hogy felkészítse a diákokat az életben, a munkaerőpiacon való boldogulásra. Célunk, hogy tanulóink alkalmazható tudásra, jól fejlesztett képességekre, megfelelő hozzáállásra tegyenek szert, és kritikusan gondolkodó, kreatív, együttműködő, problémamegoldó felnőttekké váljanak.

Személyre szabott oktatás

Minden diák különböző tudásszinttel, készségekkel, érdeklődési körrel érkezik az iskolába. Ezért nagyon fontos, hogy tanulóinknak legyen lehetősége egyénileg fejlődni. Ez azt jelenti, hogy az együtt tanuló gyerekek eltérő tanulási utakat járnak be a pedagógus mentorálásával: célokat tűznek ki, teljesítményüket pedig önmagukhoz képest értékeljük.

Digitális oktatás

Munkánkban kiemelt szerepet szánunk a digitális eszközökkel támogatott oktatásnak. Fontosnak tartjuk, hogy a digitális oktatás ne a hagyományos oktatás digitális változata legyen, hanem szemléletmódjában, módszertanában, követelményrendszerében is új, a digitális kor kihívásaira reflektáló nyitott oktatási környezet jöjjön létre.

Magas szintű nyelvtanítás

Sikeres felnőtté és munkavállalóvá csak biztos nyelvtudás birtokában válhatunk. Hisszük, hogy a használható nyelvtudás megszerzése nem csupán óraszámok függvénye, hanem az alkalmazott módszereken és motiváción múlik a siker. Az idegen nyelveket természetes közegnek tekintjük, azok használatát, tanítását nem korlátozzuk csak a nyelvórákra.

Tanulás tanítása

A 21. században a tanulás nem szűkülhet le az iskolai időszakra és az iskola falai között végzett tevékenységre, egész életünkben készen kell állnunk a tanulásra. Ezért nagyon fontos, hogy diákjaink képessé váljanak az önálló tanulásra, motiváltak, nyitottak legyenek az új dolgok befogadására. Ezért nagy hangsúlyt helyezünk az eredményes tanulás módszereinek, technikáinak elsajátítására.

Gyakorlatorientált oktatás

Technikumi képzéseinknél fontosnak tartjuk a gyakorlati ismeretek megszerzését. Célunk, hogy az iskola környezetében működő, dinamikusan fejlődő gazdasági régió vállalatainak közreműködésével lehetőséget adjunk diákjainknak a cégek napi gyakorlatába való betekintésre, valós tapasztalatszerzésre. A képzésbe bevonjuk azokat a szakembereket, akik területük naprakész tudással rendelkező jeles képviselői, így a tanulóink a legjobbaktól tanulhatják el a szakmát.

Személyiségfejlesztés

Nevelési programunk hangsúlyos része a komplex személyiség fejlesztése, amelyben fontos szerepet kap az önismeret, a reális önértékelés kialakítása, az önbizalom erősítése, az erkölcsi és esztétikai érzékenység, az érzelmi intelligencia fejlesztése. A cél elérése érdekében osztályaink mellett két tanár, osztályfőnök áll rendelkezésre, ezzel is támogatva a tanulók személyiségének fejlődését, a személyes törődést.

További szakok

Kapcsolat

Biatorbágyi Innovatív Technikum és Gimnázium

2060 Bicske, Kossuth tér 3. (2023-ig a Vajda János Technikum épületében)

OM azonosító: 910018

kapcsolat@bit-edu.hu

Right Menu Icon