Keresés
Close this search box.

Részletek az informatikai képzésről

Az informatika és távközlés ágazat 5 éves képzése a szoftverfejlesztő és -tesztelő technikus képzés, amely érettségivel és technikusi szintű szakképzettség megszerzésével zárul.

Mit csinál a szoftverfejlesztő?

A szoftverfejlesztő és- tesztelő technikus olyan szakember, aki képes webes és asztali alkalmazást (szoftvert) tervezni, fejleszteni, tesztelni és dokumentálni. A programozási feladatokon túl adatbázisok tervezését és kezelését is elvégzi. Csapatban dolgozva együttműködik a szoftverfejlesztési projektben résztvevő többi munkatárásával, képes a csoportmunkát támogató fejlesztői eszközök hatékony használatára.

A szakképesítéssel rendelkező szoftverfejlesztő a következő tevékenységeket végezheti:

 • számítógépet kezel, üzemeltet;
 • fejlesztéshez szükséges szoftvereket telepít, használ;
 • weboldalakat tervez és kódol;
 • webes kliens és szerver oldali alkalmazásokat tervez és fejleszt;
 • asztali alkalmazást (szoftvert) tervez és fejleszt;
 • szoftvereket tesztel;
 • adatbázisokat tervez és kezel;
 • csoportmunkát és együttműködést támogató szoftvereket használ;
 • erőforrást és időszükségletet határoz meg.

Milyen képességek szükségesek a képzés elvégzéséhez?

 • Informatikai ismeretek iránti fogékonyság,
 • logikus gondolkodási és problémamegoldó képesség,
 • rendszerszintű gondolkodás,
 • ügyfélközpontú hozzáállás,
 • együttműködési készség.

Mit fog tanulni, aki a képzésre jelentkezik?

A képzés részletes programterve itt olvasható: https://api.ikk.hu/storage/uploads/files/ptt_informatika_szoftverfejleszto_es_-tesztelo_2020pdf-1599123461507.pdf

A képzési és kimeneteli követelmények itt olvashatók: https://api.ikk.hu/storage/uploads/files/5-0613-12-03_szoftverfejleszto_es_-tesztelo_kesz_alairtpdf-1664208602973.pdf

Milyen nyelveket tanulhat az informatika képzésen a tanuló?

Az informatikai képzésen részt vevő tanulónak lehetősége van egy vagy két idegennyelvet tanulni.

Két idegen nyelv esetén: aki korábban német nyelvet tanult, annak lehetősége van a német nyelv tanulásának folytatására, második nyelvként azonban mindenképp angolt kell választania, mert az angol nyelv ismerete a szakmában alapvető elvárás. Akik angolt tanultak korábban – az angol folytatása mellett – második nyelvként németet választhatnak. Azoknak ajánljuk a két nyelvet, akik az angol nyelvet már jó szinten tudják (B1,B2), jó nyelvérzékkel rendelkeznek, illetve akik a németet mindenképpen folytatni akarják.

Egy idegen nyelv esetén: mivel az ágazatban egyeduralkodó az angol nyelv, és a technikumi képzésben nem kötelező két idegen nyelv tanulása, ezért dönthet úgy a tanuló, hogy csak egy idegen nyelvet, az angolt tanulja magas óraszámban (6-7 óra hetente). Annak ajánljuk az egy nyelv tanulását, akinek a nyelvtanulás nehezen megy, és/vagy nincs magas szinten angolból.

Hogyan épül fel az 5 éves képzés?

A technikusképzés 5 éves. Az első 2 év ágazati ismereteket adó képzése után ágazati alapvizsgát kell tenniük a tanulóknak.

A tanuló 11. évfolyamtól akár duális képzésben is folytathatja tanulmányait. Ebben az esetben a szakmai képzését az őt munkaszerződéssel foglalkoztató cég végzi. Ilyen esetben a képzése közben jövedelemhez jut a tanuló, ami magasabb összeg, mint a korábban alanyi jogon járó szakképzési ösztöndíj.

A technikumban négy kötelező közismereti tárgyból tesznek érettségit a diákok, amelyből az idegen nyelv a 11. év végén lehet előrehozott. A 12. év végén magyar nyelv és irodalom, matematika és történelem, a 13. év végén pedig a technikusi szakképesítés szakmai vizsgája lesz az ötödik érettségi tárgy. A szakmai vizsga emelt szintű érettséginek számít.

A tanuló a 13. év végi sikeres vizsga után két végzettséget igazoló bizonyítványt kap. Kézhez kapja az érettségi bizonyítványát, és a technikusi végzettségét igazoló oklevelét. A technikumban megszerzett tudás megteremti a lehetőségét, hogy a jó eredménnyel végzettek a szakmai vizsgájuk eredményének figyelembevételével továbbtanulhassanak felsőoktatásban azonos ágazaton belül.

A szakképzési rendszer struktúrája
Right Menu Icon