Keresés
Close this search box.

Minden, amit a kéttannyelvű képzésről tudni érdemes

Az alábbiakban összegyűjtöttünk minden fontos tudnivalót nyelvi előkészítő évvel bővített angol-magyar két tanítási nyelvű képzésünkről.

Nyelvi előkészítő képzés (NYEK) – nulladik év

Nyelvi előkészítő osztályt először a 2023/2024-es tanévben indítunk az angol – magyar két tanítási nyelvű gimnáziumi képzés előkészítése érdekében.

A képzés intenzív nyelvi haladást követel meg, ezért a képzést azoknak javasoljuk, akik elkötelezettek a nyelvtanulás területén, illetve az idegennyelv(ek) tanulásában eddig sikeresek voltak. A NYEK évében heti 18 órában három-négy pedagógus irányításával csoportbontásban tanulnak a tanulók nyelveket. A csoportbontás szintfelmérő teszt megírását követően történik meg.

Az első idegen nyelv tanórái mellett az angolból haladó szinten lévő tanulók már ezen az évfolyamon megismerkednek egy második idegen nyelvvel, ami választás alapján spanyol vagy német lehet. A kezdő angolosok minden nyelvórája angol ebben az évben, ők a második nyelvet 9. osztálytól kezdhetik el.

A NYEK évében az idegennyelv mellett matematika, magyar nyelv és irodalom, testnevelés, digitális kutúra órák, valamint tanulási módszertan szerepel a diákok órarendjében.

Mik a belépés feltételei?

A NYEK-re való bekerülésnek nem előfeltétele az angol nyelv ismerete. Esélyt szeretnénk adni mindazoknak, akik az általános iskolában nem tanulták az angol nyelvet, vagy nem szereztek kellő nyelvismeretet. Az évet viszont minden tanulónak úgy kell zárnia, hogy év végére elérje a legalább a B1-es szintet.

Mi történik, ha a NYEK évében a tanuló úgy dönt, mégsem szeretné tanulmányait a két tanítási nyelvű képzésben folytatni?

A NYEK tanévének márciusában (2024. március) jelezheti a tanuló, illetve a szülő, hogy az iskola másik képzését szeretné választani. Tanulmányi eredménytől függően átvételi lehetőséget biztosítunk egy 9. évfolyamon induló képzésünkre.

Angol – magyar két tanítási nyelvű tagozat

Az angol-magyar két tanítási nyelvű osztályunkban a nyelvi előkészítő évfolyamot követően az angol nyelvet heti 5 órában tanulják a diákok. Az oktatásban angol anyanyelvű tanár is részt vesz. Célunk az anyanyelvi szinthez közelítő C2-es nyelvtudás elérése.

A nyelvi órák mellett az alábbi tantárgyakat oktatjuk angol nyelven: földrajz, történelem, matematika és célnyelvi civilizáció. Angol nyelvű szaktárgyi óráinkat csoportbontásban tartjuk, így az oktatás hatékonyabb és diákjaink egyéni igényeire is nagyobb figyelmet tudunk fordítani. Az idegen nyelvű szaktárgyi órákon modern pedagógiai és módszertani eszközökkel, valamint tantárgyközi projektekkel segítjük diákjaink számára az idegen nyelven való tanulást, a tananyag elmélyítését. Angol nyelvű szaktantárgyaink oktatásakor nagy hangsúlyt helyezünk a hatékony digitális eszközhasználat elsajátíttatására, és a diákok digitális kompetenciájának fejlesztésére is.

Második idegen nyelvként a következő tantárgyakat kínáljuk: német, spanyol. A második idegen nyelv választása függ a tanulmányi eredménytől és a korábban tanult nyelvektől.

Az ötéves képzés során cserekapcsolatok és külföldi tanulmányi kirándulások révén lehetőséget biztosítunk „kéttannyelvűs” diákjainknak arra is, hogy idegennyelvi környezetben gyakorolhassák megszerzett nyelvtudásukat.

A két tanítási nyelvű képzés végén a diákok angol nyelvből felsőfokú (C1) nyelvvizsgát kapnak, amelynek feltétele, hogy angol nyelvből sikeres emelt szintű érettségi vizsgát tegyenek, és két angol nyelven oktatott szaktantárgyból legalább középszinten érettségizzenek.

A két tanítási nyelvű tagozaton érettségiző diákok piacképes nyelvtudás birtokában fejezik be középiskolai tanulmányaikat.

Right Menu Icon